Privacyverklaring

Pedicure Praktijk Padmos en uw privacy

Als pedicure verkrijg ik allerlei persoonsgegevens van u als klant. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan gegevens die u verstrekt via de mail, telefoon of de app. Ook als u betaalt via de PIN verstrekt u gegevens namelijk uw IBAN.

Graag wil ik u zo transparant mogelijk informeren hoe ik met deze gegevens omga, hoe ik uw privacy waarborg en natuurlijk hoe u inzage kunt krijgen in uw gegevens. Dit alles kunt u lezen in onderstaande privacyverklaring.

 

Privacyverklaring

 

In het kader van de dienstverlening verwerkt Pedicure Praktijk Padmos uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe binnen de praktijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Pedicure Praktijk Padmos verkrijgt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

 1. naam
 2. adres
 3. woonplaats
 4. geslacht
 5. e-mailadres(sen)
 6. telefoonnummer(s)
 7. Betaalgegevens indien u betaalt per PIN
 8. Data afspraken

 

           De gegevens worden voor de onderstaande doeleinden vastgelegd:

 1. het voeren van de adminstratie
 2. het aanbieden en verlenen van diensten
 3. het afhandelen van betalingen

 

Verstrekking aan derden

 

In het kader van haar dienstverlening kan Pedicure Praktijk Padmos persoonsgegevens uitwisselen. Pedicure Praktijk Padmos kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website, email en boekhouding. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw gegevens kunnen tevens met derden gedeeld worden indien dit rust op een wettelijke verplichting.

 

Pedicure Praktijk Padmos zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

 

Pedicure Praktijk Padmos zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn voor de opdracht of voor vervolgopdrachten. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor gegevens die onderdeel zijn van de boekhouding.

 

Beveiliging van uw gegevens

 

Pedicure Praktijk Padmos vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Recht op inzage

 

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  Voor de adressering van uw verzoek verwijs ik u naar de contactgegevens van de praktijk.

 

Klachtenprocedure

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Praktijk Padmos laat dit dan vooral aan de praktijk weten. Mocht u er met de praktijk niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw klacht dan richten aan het adres :

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag

 

 

 

 

 

 

Rian Padmos

Gewoon goed voor uw voeten

 

 

Ik ben aangesloten bij Provoet/ProCert.

Mijn praktijk is aan huis. Ik werk uitsluitend op afspraak.

 

Hygiëne, kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn de kernwaarden van mijn praktijk.

 

Betalen met uw pinpas, graag.

 

 

 

 

06-16030710


Evenaar 3, 3067 DA Rotterdam


info@pedicurepraktijkpadmos.nl


KvK-nr 68153422

© Copyright. All Rights Reserved.